Tuesday, Jun 19th

Last update08:25:25 PM GMT

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

İslam Evrensel Bir Dindir

 • PDF

İslam sadece Hz. Peygamber’e vahyedilen bir din değildir. Daha ziyade Allah’ın dini Hz. Peygamber’den önce düzenli olarak bütün peygamberlere vahyedilmiştir. Hz. Peygamber’e vahyedilen şey sadece ondan öncekileri tamamlayıcı değil, aynı zamanda Allah’tan insanlara gelen en son vahiydir. Yüce Allah, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) aracılığı ile bütün insanlara son ve en mükemmel din olan İslâm'ı göndermiştir.

Bu gerçek Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmiştir: "Allah katında din, şüphesiz İslâm’dır." (3:19) İslam'ın dışındaki dinler, Allah katında makbul değildir. Bunların insanlara bir yararı olmayacaktır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır: "Kim İslâm'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır." (3:85)

İslam, evrensel ve kapsayıcı prensiplerden bahsetmektedir. Daha da önemlisi insanlar İslam’ı kabul etme konusunda geniş bir toleransa sahip olmuştur. İslam, yalnızca çoğunluğa değil aynı zamanda bireyselliğe de saygılı olmuştur. Bu münasebetle Kur’an şöyle demektedir: “Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.” (49:13)

Sonuç olarak diyebiliriz ki, İslam en mükemmel dindir. O Hz. Peygamber’den önce gelen peygamberlere vahyedilen Allah’ın mesajlarının hepsini içermektedir. Daha önemlisi Müslümanların bunlara inanması zorunludur. Bu münasebetle Kur’an bu durumu şöyle ifade ediyor: “Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O'na teslim olmuşlarız." (2:136)

Bizi Takip Ediyor musunuz ?

Biz neredeyiz ?

 • Gökkuşağı Mahallesi 1104. Sok. 19/24 Balgat - Çankaya - Ankara

 • Tel: (+90) 505 8894038

www.muhder.com